INSTÄLLD KONFERENS PÅ GRUND AV COVID-19

Kära konferensdeltagare

Cesars föreståndare Siv-Britt Björktomta har idag i samråd med oss i arrangörsgruppen beslutat att ställa in konferensen NaPSa2020. Orsaken är den förhöjda nivå för smittspridning som råder avseende coronaviruset och covid-19. Beslutet är fattat mot bakgrund av en rekommendation från Uppsala universitets rektor om begränsning av konferensaktiviteter.

Beslutet att ställa in påverkas också av att vi det senaste dygnet fått återbud från ett flertal konferensdeltagare och att vi inte kan utesluta att fler lärosäten följer Malmös exempel att uppmana sina anställda att undvika även inrikes tjänsteresor. Ett viktigt syfte med konferensen är att författare ska få feedback från kollegor som förberett sig genom att läsa manus. När vi nu löpande behöver ändra i sessionsprogrammet kan detta syfte inte uppfyllas. Vi vill alltså undvika en situation där kollegor runtom i landet utsätter sig för risk samtidigt som resan också blir förgäves.

Vi bedömer att tiden är för kort för att hitta alternativa former för att på distans genomföra arrangemanget. Vi bedömer idag också att det inte är meningsfullt att hitta ett nytt datum för NaPSa2020.

Själva är vi väldigt ledsna över att inte få ser er i Uppsala. Ta hand om er så ses vi på NaPSa2021

Arrangörerna genom Linn Egeberg Holmgren och Stefan Sjöström

Välkomna till NaPSa 2020 – den Nationella Paperkonferensen i Socialt arbete.

 

Denna gång hålls konferensen av CESAR – Centrum för socialt arbete vid Uppsala universitet.

Tanken är att konferensen ska vara ett nationellt forum för presentationer av forskning i socialt arbete. Vi välkomnar alla inom socialt arbete att skicka in abstracts. Huvuddelen av tiden ägnas åt presentationer och diskussioner av i förväg utskickade papers eller texter som den framläggande författaren arbetar med (t.ex. artikelmanus, bok-/avhandlingskapitel). Ämnen för texter är fritt och styrs av deltagarnas forskningsintressen; sessioner skapas tematiskt av arrangören utifrån innehållet i inskickade abstracts. Ett viktigt syfte är att författare får återkoppling, men också att konferensens sessioner sammantaget bidrar till en kollegial diskussion om aktuell forskning. Sessionerna blir också mötesplatser för samtal mellan forskare vid olika lärosäten och orter. Utöver paperpresentationer hålls också plenumföreläsningar av inbjudna gäster.

Det finns också en möjlighet att anordna en workshop på initiativ av deltagare. Sådana hålls parallellt med papersessionerna. Den som har idéer eller frågor om detta kan kontakta oss via: cesar-napsa2020@soc.uu.se.

Varmt välkomna till NaPSa 2020 och CESAR! Vi ser fram emot engagerade, nyfikna och konstruktiva diskussioner.

Värd och konferenskommitté

Den nationella paperkonferensen i socialt arbete 2020 anordnas av CESAR – Centrum för socialt arbete vid Uppsala universitet.

Den lokala organisationskommittén består av Linn Egeberg Holmgren, Stina Fernqvist, Ylva Nettelbladt Daniel Nilsson Ranta, Anna Olaison och Stefan Sjöström.
Du når oss via
cesar-napsa2020@soc.uu.se

Kontakt

Akademikonferens

napsa2020@akademikonferens.se
+46 18 67 20 59 eller +46 18 67 10 03
(PO) Box 7059
www.akademikonferens.se

Viktiga datum

2019-10-16 - Call for abstract
2019-12-19 - Sista dag anmälan av paper (abstract)
2020-01-04 - Besked om accepterat paper
2020-01-30 - Sista dag för early bird
2020-02-28 - Sista dag inlämning av papers

Arrangeras av