Instruktion för paper

Fullständigt paper bör vara maximalt 6.000 ord exklusive abstract, titel och referenslista. Konferensen genomförs huvudsakligen på svenska men texter på engelska välkomnas också.
Fullständigt paper lämnas in i abstract systemet: https://www.appinconf.com/kas/Abstract?projectName=napsa2020 senast 2020-02-28

Kontakt

Akademikonferens

napsa2020@akademikonferens.se
+46 18 67 20 59 eller +46 18 67 10 03
(PO) Box 7059
www.akademikonferens.se

Viktiga datum

2019-10-16 - Call for abstract
2019-12-19 - Sista dag anmälan av paper (abstract)
2020-01-04 - Besked om accepterat paper
2020-01-30 - Sista dag för early bird
2020-02-28 - Sista dag inlämning av papers

Arrangeras av