Instruktion för paper

Fullständigt paper bör vara maximalt 6.000 ord exklusive abstract, titel och referenslista. Konferensen genomförs huvudsakligen på svenska men texter på engelska välkomnas också.
Fullständigt paper lämnas in med e-post till: cesar-napsa2020@soc.uu.se senast 2020-02-28

Kontakt

Akademikonferens

napsa2020@akademikonferens.se
+46 18 67 20 59 eller +46 18 67 10 03
(PO) Box 7059
www.akademikonferens.se

Viktiga datum

2019-10-16 - Call for abstract
2019-12-19 - Sista dag anmälan av paper (abstract)
2020-01-04 - Besked om accepterat paper
2020-01-30 - Sista dag för early bird
2020-02-28 - Sista dag inlämning av papers

Arrangeras av