Onsdag 11 mars 2020

                                                FSSOC förbundsmöte

Torsdag 12 mars 2020

09.00-11.30 FSSOC årsmöte avslutas förmiddag
09.30 Registrering öppnar
11.30-12.45 Lunch (mingelytan)
12.30-13.00

Välkommen och öppnande Siv-Britt Björktomta, föreståndare CESAR – Centrum för socialt arbete, Uppsala universitet

ca 13.00

Digitala kulturer och digitala metoder i samhällsvetenskapen

14.00-14.30 Fika
14.30-16.30 Papersessioner A
Se separat sessionsprogram

Rundabordssamtal: Socialt arbete i tider av migration – ett nationellt forskarnätverk. Jesper Johansson, Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet

Workshop: Samtal i socialt arbete. Kollaborativa datasessioner. Marie Flinkfeldt, Umeå universitet och Clara Iversen, Uppsala universitet

18dk Konferensmiddag, Festsalen Norrlands nation.

Fredag 13 mars 2020

09.00-10.45 Papersession B
Se separat sessionsprogram

Workshop: Samtal i socialt arbete II. Kollaborativa datasessioner. Marie Flinkfeldt, Umeå universitet och Clara Iversen, Uppsala universitet

10.45-11.15 Fika
11.15-12.15

Socialt arbete i digitaliseringens tid – forskningens möjligheter
Panelsamtal under ledning av prof. Stefan Sjöström, Uppsala universitet.

  • Åsa Cajander, professor människa dator-interaktion, Uppsala universitet
  • Lupita Svensson, lektor i socialt arbete, Lunds universitet
  • Karin Osvaldsson Cromdal, bitr. prof. i socialt arbete, Linköpings universitet
12.15-13.15

Lunch (vid mingelytan)

13:15-15.15

Papersessioner C
Se separat sessionsprogram

Workshop: Samtal i socialt arbete III. Kollaborativa datasessioner. Marie Flinkfeldt, Umeå universitet och Clara Iversen, Uppsala universitet

15.15-15.45 Fika och konferensens avslutande

Kontakt

Akademikonferens

napsa2020@akademikonferens.se
+46 18 67 20 59 eller +46 18 67 10 03
(PO) Box 7059
www.akademikonferens.se

Viktiga datum

2019-10-16 - Call for abstract
2019-12-19 - Sista dag anmälan av paper (abstract)
2020-01-04 - Besked om accepterat paper
2020-01-30 - Sista dag för early bird
2020-02-28 - Sista dag inlämning av papers

Arrangeras av