Rundabordssamtal: Socialt arbete i tider av migration

SOCIALT ARBETE I TIDER AV MIGRATION

Organiseras av:

Jesper Johansson, koordinator för det nationella forskarnätverket Socialt arbete i tider av migration. Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet. (jesper.johansson@lnu.se)

I den här workshopen diskuterar ett antal seniora forskare och doktorander arbetssätt och aktiviteter i ett nationellt forskarnätverk om socialt arbete och migration. Nätverket består av 25 forskare och doktorander från olika lärosäten i landet och finansieras med medel från FORTE under åren 2019-2021.

Syftet med nätverket är att skapa ett socialvetenskapligt forum i Sverige för forskningsinitiativ, fördjupning och samarbeten inom kunskapsområdet socialt arbete och migration.

Under samtalet kommer representanter för nätverket diskutera olika exempel på hur nätverket bidrar till att stimulera pågående forskning, både doktoranders avhandlingsprojekt och seniora forskares projekt samt initiera ny forskning om socialt arbete och migration. Bland annat skriver flera forskare inom nätverket en gemensam antologi om anti-rasistiskt socialt arbete i en svensk kontext.

I dialog med intresserade konferensdeltagare kommer representanter för nätverket att diskutera förutsättningarna hittills och framgent för att konstituera en nationell plattform för kritisk och samhällsrelevant forskning om socialt arbete och olika migrationsrelaterade frågor som har relevans för forskare, studenter och verksamma i professionellt och frivilligt socialt arbete.

Vi ser fram emot stimulerande diskussioner!

Jesper Johansson

Kontakt

Akademikonferens

napsa2020@akademikonferens.se
+46 18 67 20 59 eller +46 18 67 10 03
(PO) Box 7059
www.akademikonferens.se

Viktiga datum

2019-10-16 - Call for abstract
2019-12-19 - Sista dag anmälan av paper (abstract)
2020-01-04 - Besked om accepterat paper
2020-01-30 - Sista dag för early bird
2020-02-28 - Sista dag inlämning av papers

Arrangeras av