Workshop: Samtal i socialt arbete

SAMTAL I SOCIALT ARBETE

Organiseras av:

Marie Flinkfeldt, Sociologiska institutionen, Umeå universitet (marie.flinkfeldt@umu.se)
Clara Iversen, Centrum för socialt arbete, Uppsala universitet (clara.iversen@soc.uu.se)

Den här workshopen samlar forskare och doktorander som undersöker naturligt förekommande interaktion i socialt arbete.

Workshopen kommer att bestå av en serie kollaborativa datasessioner under en av konferensens dagar. Deltagare tillhandahåller kortare utdrag av data (transkriptioner samt anonymiserade ljud- eller videoinspelningar från olika institutionella sammanhang) som vi tillsammans arbetar med att analysera. Varje datasession kommer att vara omkring 45 minuter. Även personer som inte presenterar data är varmt välkomna att delta i sessionerna!

Den som är intresserad av att lägga fram data inom ramen för workshopen ska skicka in ett abstract via formuläret på konferenshemsidan, www.napsa2020.se. Ange i första meningen att abstractet avser deltagande i samtalsworkshop samt som ett av de valfria nyckelorden (du ombeds ange nyckelord i formuläret).

Vi välkomnar abstracts från forskare som arbetar med metoder med fokus på interaktion vilket inkluderar, men inte begränsas till, diskursiv psykologi, diskursteori, kritisk diskursanalys, multimodal interaktionsanalys, samtalsanalys (CA), och sociolingvistik.

Abstractet bör fokusera på att beskriva materialet: varifrån kommer data, hur har de samlats in, rör det sig om ljud- eller videoinspelningar, etc.? Abstractet bör även innehålla en bakgrund av det institutionella sammanhanget – vad är det för verksamhet som studeras och hur ser den ut? Avslutningsvis bör abstractet ange vad sessionens analytiska fokus planeras vara.

Om du har frågor om workshopen kan du gärna kontakta oss.

Vi ser fram emot en stimulerande dag!

Marie Flinkfeldt och Clara Iversen

Kontakt

Akademikonferens

napsa2020@akademikonferens.se
+46 18 67 20 59 eller +46 18 67 10 03
(PO) Box 7059
www.akademikonferens.se

Viktiga datum

2019-10-16 - Call for abstract
2019-12-19 - Sista dag anmälan av paper (abstract)
2020-01-04 - Besked om accepterat paper
2020-01-30 - Sista dag för early bird
2020-02-28 - Sista dag inlämning av papers

Arrangeras av